Общи Условия

Условия на Slots4play – използване на нашия уебсайт (потребителите разглеждат) (за партньорски програми вижте долната част на страницата). Също така ви препоръчваме да прочетете нашите Страница за поверителност и политика преди да започнете да използвате нашите услуги.

Трябва да бъдете Gamble Aware и ако имате Проблем с хазарта моля потърсете съветник!

Някои неща, които трябва да знаете, преди да играете в нашите приложения и да навигирате в уебсайта Slots4play.com:

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване, преди да започнете да използвате приложенията и уебсайта на Slots4play. Използвайки нашето приложение, вие посочвате, че приемате тези условия за ползване и че се съгласявате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, моля, въздържайте се от използването на нашето приложение.

РАЗПОЛАГАНЕ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Материалите, съдържащи се в нашето приложение или уебсайт, се предоставят само за обща информация и не претендират, че са или представляват правен или друг професионален съвет и не трябва да се разчита на такива.

Ние не поемаме никаква отговорност за каквито и да било загуби, които могат да възникнат от достъп или разчитане на информацията в това приложение и до максималната степен, разрешена от английското законодателство, ние изключваме всякаква отговорност за загуби или щети, преки или непреки, произтичащи от използването на този сайт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Slots4play.com е сайт, управляван от S4P MEDIA LTD с регистриран адрес B005 Trident Business Centrem, 89 Bickersteth Road, Лондон, Англия, SW17 9SH.

ДОСТЪП НА НАШИЯ САЙТ

Достъпът до нашето приложение или уебсайт е разрешен всеки ден и ние си запазваме правото да оттеглим или променим услугата, която предоставяме на нашия сайт, без предизвестие (вижте по-долу). Ние няма да носим отговорност, ако поради някаква причина нашият сайт е недостъпен по всяко време или за какъвто и да е период.

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Ние сме собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуалната собственост в нашия сайт и в материалите, публикувани на него, с изключение на демо игрите и графиките, свързани с тях. Тези произведения са защитени от законите за авторското право и договорите по целия свят. Всички подобни права са запазени.

Можете да отпечатате едно копие и да изтеглите извлечения от всяка страница или страници от нашия сайт за ваша лична справка и можете да привлечете вниманието на другите в рамките на вашата организация към материали, публикувани на нашия сайт.

Не трябва да променяте по никакъв начин хартията или цифровите копия на материалите, които сте отпечатвали или изтегляте по какъвто и да е начин, и не трябва да използвате илюстрации, снимки, видео или аудио последователности или графики отделно от придружаващия текст.

Нашият статут (и този на всички идентифицирани сътрудници) като автори на материали на нашия сайт трябва винаги да бъдат признати.

Не трябва да използвате никаква част от материалите на нашия сайт за търговски цели, без да получите разрешение за това от нас или от нашите лицензодатели.

Ако отпечатате, копирате или изтеглите която и да е част от нашия сайт в нарушение на тези условия за ползване, правото ви да използвате нашия сайт ще престане незабавно и вие трябва, по наш избор, да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

НАШИТЕ ПРОМЕНИ НА САЙТА РЕГЛАМЕНТНО

Целта ни е да актуализираме редовно нашия сайт и може да променяме съдържанието по всяко време. Ако възникне необходимост, може да спрем достъпа до нашия сайт или да го затворим за неопределено време. Всеки от материалите на нашия сайт може да е остарял в даден момент и ние не сме задължени да актуализираме този материал.

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

Материалите, показани на нашия сайт и приложенията, се предоставят без никакви гаранции, условия или гаранции за тяхната точност. До степента, разрешена от закона, ние и трети страни, свързани с нас, изрично изключваме:

– Всички условия, гаранции и други условия, които иначе биха могли да се подразбират от закон, общо право или закон за справедливост.

– Всякаква отговорност за всякакви преки, косвени или последващи загуби или щети, понесени от всеки потребител във връзка с нашия сайт или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на нашия сайт, всички уебсайтове, свързани с него и всякакви материали публикувани на него, включително, без ограничение, отговорност за:

– загуба на приходи или приходи;

– загуба на бизнес;

– пропуснати ползи или договори;

– загуба на очаквани спестявания;

– загуба на данни;

– загуба на репутация;

– загуба на време за управление или офис; и за всякакви други загуби или щети от всякакъв вид, независимо дали възникват и дали са причинени от правонарушение (включително небрежност), нарушение на договор или друго, дори и предвидимо, при условие че това условие не предотвратява искове за загуба или повреда на вашето материално имущество или всякакви други искове за преки финансови загуби, които не са изключени от нито една от категориите, посочени по-горе.

Това не засяга нашата отговорност за смърт или телесна повреда, произтичащи от нашата небрежност, нито нашата отговорност за измама с невярно съдържание или погрешно представяне като един фундаментален въпрос, нито някоя друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС И ВАШИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ НА НАШИЯ САЙТ ВИРУСИ, ХАКОВИ И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, сървъра, на който се съхранява нашия сайт, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт. Не трябва да атакувате нашия сайт чрез атака за отказ на услуга или разпространена атака за отказ на услуга.

Чрез нарушаване на тази разпоредба бихте извършили престъпление по Закона за злоупотреби с компютър 1990. Ние ще докладваме за такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ние ще сътрудничим с тези органи, като разкрием вашата самоличност пред тях. В случай на такова нарушение вашето право да използвате нашия сайт ще престане незабавно.

Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от атака на разпространение на отказ от употреба, вируси или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашия сайт или до изтеглянето на всеки материал, публикуван на него, или на всеки свързан с него уебсайт.

ВРЪЗКИ ОТ НАШИЯ САЙТ

Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваша информация. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им от ваша страна. Когато осъществявате достъп до сайт през нашия уебсайт, ние ви съветваме да проверите техните условия за използване и политики за поверителност, за да гарантирате съответствие и да определите как могат да използват вашата информация.

ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОН

Английските съдилища ще имат неизключителна юрисдикция по всеки иск, произтичащ от или свързан с посещение на нашия сайт.

Тези условия на използване и всякакви спорове или искове, произтичащи от или във връзка с тях или предмет или формация (включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и се тълкуват в съответствие със закона на Англия и Уелс.

ПРОМЕНИ

Можем да преработим тези условия по всяко време, като променим тази страница. Очаква се от време на време да проверявате тази страница, за да забележите промените, които сме направили, тъй като те са обвързващи за вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в тези условия на ползване, могат да бъдат заменени и с разпоредби или известия, публикувани на друго място на нашия сайт.

Условия между S4P Media и партньорски програми

Ако Партньорската програма бръсне, премахва играчи или променя статистиките в програмата, ние имаме право да спрем или премахнем тяхната марка от нашия уебсайт.

Ако партньорската програма забави партньорското плащане повече от 3 месеца и повтаря този процес месец след месец, ние си запазваме правото да премахнем програмата.

Тъй като ние се придържаме към вашите условия, вие също трябва да се придържате към нашите условия.

Такси за интегриране – НЕ ПОДЛЕЖАТ на ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

Условията могат да се актуализират през цялото време и е ваше задължение да проверявате тази страница от време на време.

Благодаря ти,

ВАШИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ

Ако имате някакви притеснения относно материали, които се появяват на нашия сайт, моля, свържете се с [chris[at]s4pmedia.co.uk].