Общи Условия

Условия на Slots4play.com – използване на нашия уебсайт (потребителите разглеждат) (за партньорски програми вижте долната част на страницата). Също така ви препоръчваме да прочетете нашите Страница за поверителност и политика преди да започнете да използвате нашите услуги.

Трябва да бъдете Gamble Aware и ако имате Проблем с хазарта моля потърсете съветник!

Някои неща, които трябва да знаете, преди да играете на нашия уебсайт за мобилни и настолни компютри:

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване, преди да започнете да използвате уебсайта Slots4play.com. Използвайки нашия уебсайт, вие посочвате, че приемате тези условия за ползване и че се съгласявате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, моля, въздържайте се от използването на нашия уебсайт.

РАЗПОЛАГАНЕ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Материалите, съдържащи се на нашия уебсайт, се предоставят само за целите на общата информация и не претендират да бъдат или представляват правен или друг професионален съвет и не трябва да се разчита като такъв.

ДОСТЪП НА НАШИЯ САЙТ

Достъпът до нашия уебсайт е разрешен всеки ден и ние си запазваме правото да оттеглим или променим услугата, която предоставяме на нашия сайт, без предизвестие (вижте по-долу). Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина нашият сайт е недостъпен по всяко време или за какъвто и да е период.

НАШИТЕ ПРОМЕНИ НА САЙТА РЕГЛАМЕНТНО

Целта ни е да актуализираме редовно нашия сайт и може да променяме съдържанието по всяко време. Ако възникне необходимост, може да спрем достъпа до нашия сайт или да го затворим за неопределено време. Всеки от материалите на нашия сайт може да е остарял в даден момент и ние не сме задължени да актуализираме този материал.

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

Материалите, показани на нашия уебсайт, се предоставят без никакви гаранции, условия или гаранции за тяхната точност. До степента, разрешена от закона, ние и трети страни, свързани с нас, изрично изключваме:

– Всички условия, гаранции и други условия, които иначе биха могли да се подразбират от закон, общо право или закон за справедливост.

– Всякаква отговорност за всякакви преки, косвени или последващи загуби или щети, понесени от всеки потребител във връзка с нашия сайт или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на нашия сайт, всички уебсайтове, свързани с него и всякакви материали публикувани на него, включително, без ограничение, отговорност за:

– загуба на приходи или приходи;

– загуба на бизнес;

– пропуснати ползи или договори;

– загуба на очаквани спестявания;

– загуба на данни;

– загуба на репутация;

– загуба на време за управление или офис; и за всякакви други загуби или щети от всякакъв вид, независимо дали възникват и дали са причинени от правонарушение (включително небрежност), нарушение на договор или друго, дори и предвидимо, при условие че това условие не предотвратява искове за загуба или повреда на вашето материално имущество или всякакви други искове за преки финансови загуби, които не са изключени от нито една от категориите, посочени по-горе.

Това не засяга нашата отговорност за смърт или телесна повреда, произтичащи от нашата небрежност, нито нашата отговорност за измама с невярно съдържание или погрешно представяне като един фундаментален въпрос, нито някоя друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС И ВАШИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ НА НАШИЯ САЙТ ВИРУСИ, ХАКОВИ И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, сървъра, на който се съхранява нашия сайт, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт. Не трябва да атакувате нашия сайт чрез атака за отказ на услуга или разпространена атака за отказ на услуга.

Чрез нарушаване на тази разпоредба бихте извършили престъпление по Закона за злоупотреби с компютър 1990. Ние ще докладваме за такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ние ще сътрудничим с тези органи, като разкрием вашата самоличност пред тях. В случай на такова нарушение вашето право да използвате нашия сайт ще престане незабавно.

Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от атака на разпространение на отказ от употреба, вируси или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашия сайт или до изтеглянето на всеки материал, публикуван на него, или на всеки свързан с него уебсайт.

ВРЪЗКИ ОТ НАШИЯ САЙТ

Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваша информация. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им от ваша страна. Когато осъществявате достъп до сайт през нашия уебсайт, ние ви съветваме да проверите техните условия за използване и политики за поверителност, за да гарантирате съответствие и да определите как могат да използват вашата информация.

ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОН

Английските съдилища ще имат неизключителна юрисдикция по всеки иск, произтичащ от или свързан с посещение на нашия сайт.

Тези условия на използване и всякакви спорове или искове, произтичащи от или във връзка с тях или предмет или формация (включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и се тълкуват в съответствие със закона на Англия и Уелс.

ПРОМЕНИ

Можем да преработим тези условия по всяко време, като променим тази страница. Очаква се от време на време да проверявате тази страница, за да забележите промените, които сме направили, тъй като те са обвързващи за вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в тези условия на ползване, могат да бъдат заменени и с разпоредби или известия, публикувани на друго място на нашия сайт.

Условия между Slots4play.com и партньорските програми

Ако Партньорската програма бръсне, премахва играчи или променя статистиките в програмата, ние имаме право да спрем или премахнем тяхната марка от нашия уебсайт.

Ако партньорската програма забави партньорското плащане повече от 3 месеца и повтаря този процес месец след месец, ние си запазваме правото да премахнем програмата.

Тъй като ние се придържаме към вашите условия, вие също трябва да се придържате към нашите условия.

Такси за интегриране – НЕ ПОДЛЕЖАТ на ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

Условията могат да се актуализират през цялото време и е ваше задължение да проверявате тази страница от време на време.

Благодаря ти,

ВАШИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ

Ако имате някакви притеснения относно материали, които се появяват на нашия сайт, моля, свържете се с [chris[at]slots4play.com].